HÀNH LÝ CẦN CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI ĐI THỰC TẬP NÔNG NGHIỆP TẠI ISRAEL

Chào các bạn! Trong quá trình làm thủ tục, tham gia lớp học định hướng thì trung tâm, nhà trường,… chắc chắn đã training cho các bạn những thứ cần đem theo trước khi sang Israel. Tất tần tật bạn sẽ được nghe một cách chi tiết và không bỏ sót bất cứ thứ gì. […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top